© 2019 thomassnoeijs.nl. Illustratie: Freek van Andel

Thomas Snoeijs (1985) 
is freelance journalist. 

Werkt als redacteur voor muziekblad OOR en maakt een wekelijks 
uitkatern voor dagblad BN DeStem. Werkt 
vanuit Rotterdam.

Nu in de winkel

Recensies,

ook op oor.nl

Elke donderdag
bij
BN DeStem